When: 09.06.2021., 11:00 AM – 12:00 PM CET

Description:

Elektrifikacija transportnog sektora ključna je za postizanje ciljeva u pogledu dekarbonizacije i energetske sigurnosti, jer isti čini 25% svih emisija CO2 u EU. Ono što je jasno jest da mnogi sektori trebaju pridonijeti nisko-ugljičnoj tranziciji u skladu sa svojim tehnološkim i ekonomskim potencijalom, a kako bi se ostvarili ambiciozni ciljevi. Kombinirajući energetski učinkovit pogonski sustav električnih vozila s mogućnošću korištenja obnovljivih izvora energije stvaraju se dodatne sinergije. odnosno elektrifikacija kao tehnologija s nultom emisijom i smanjenom razinom buke pozitivno će utjecati na kvalitetu zraka duž cestovnih koridora te zračnih luka, postaja i luka.

Je li elektrifikacija jedini i najbolji način za dekarbonizaciju transportnog sektora? Jesu li ciljevi koje je postavila Europska komisija preambiciozni te gdje je Hrvatska u svemu tome? Idemo li u dobrom smjeru, potičemo li i u kojoj mjeri odgovarajuće tehnologije? Jesmo li spremni za buduće tržišne i turističke potrebe za punjenjem električnih vozila te konačno što hrvatsko gospodarstvo može ponuditi elektrifikaciji transportnog sektora? Na ovom hibridnom događaju tražimo odgovore na ova i slična pitanja kako bismo potaknuti pozitivne promjene te kroz elektrifikaciju transportnog sustava ostvariti željenu dekarbonizaciju u sektoru mobilnosti i transporta.

Panelists:

 

Medijski partneri:

Strujni krug

Energetskiportal.rs

Alumni klub Tehničkog fakulteta

Ecoportal

HET

SDEWES

Komunal

 

Webinar će se održati na hrvatskom jeziku i besplatan je za sudjelovanje. Webinar se snima.