“Uloga kompanija u održivom razvoju”

Green Arena, Topics

When: 01.02.2022., 2:00 PM – 3:30 PM CET

Description:

GLOBALNI IZAZOVI I PLANOVI

Danas, više nego ikada prije, bitno je da svi zajedno kao društvo vodimo brigu i djelujemo u smjeru održivog razvoja našeg planeta, naše civilizacije. 

EU je definirala Europski zeleni plan (The European Green Deal) kao strategiju za postizanje održivosti gospodarstva EU-a. Europski zeleni plan obuhvaća akcijski plan za unaprjeđenje učinkovitog iskorištavanja resursa prelaskom na čisto kružno gospodarstvo i obnovu biološke raznolikosti i smanjenje onečišćenja. EU planira ostvariti klimatsku neutralnost do 2050. ulaganjem u tehnologije prihvatljive za okoliš, poticanjem industrija na inovacije, uvođenjem čišćih, jeftinijih i zdravijih oblika privatnog i javnog prijevoza, dekarbonizacijom energetskog sektora, povećanjem energetske učinkovitosti zgrada te suradnjom s međunarodnim partnerima na poboljšanju globalnih standarda u području okoliša.

EKO SUSTAV KOMPANIJA I ODRŽIVI RAZVOJ

Od države, ali i od kompanija te nevladnih udruga očekuje se liderstvo  u području održivog razvoja zajednice i strategije u borbi protiv klimatskih promjena, kako na lokalnoj tako i na globalnoj razini. Kompanijama ne smije biti bitno samo puko izvještavanje i promocija nego stvarno i svjesno djelovanje u svim navedenim područjima. Jednostavno, vrijednosti i aktivnosti održivog razvoja moraju biti utkane u sam DNK poduzeća i to na svim razinama, od nadzornog i upravnog odbora do portira. Vodeći računa o samoj provedbi svih potrebnih aktivnosti, ali i vjerodostojnosti prema svim dionicima u procesu, vrlo je važno da kompanije u tom smislu na razini menadžmenta ili uprava zaduže odgovorne osobe. Na taj način isti će sudjelovati u kreiranju strategije održivog razvoja kompanija kao i provedbu te koordinaciju aktivnosti i to među svim svojim sastavnicama, horizontalno i vertikalno, aktivnosti ne samo koje utječu na kompanije nego na cijelu zajednicu, sve dobavljače, kupce i investitore. 

ESG regulativa

Briga o održivom razvoju posebno je bitna za kompanije koje su uvrštene na burzama tj. uređenim tržištima te koje izvještavaju o ESG čimbenicima. ESG (Environmental, Social and Governance) čimbenici su pokazatelji učinka izdavatelja vrijednosnog papira  u odnosu na ekonomsko održive aktivnosti na zaštitu okoliša, socijalne komponente i na samo upravljanje tvrtkom. Svi ti čimbenici izuzetno su bitni za investitore i financijske kompanije kada razmatraju financiranje drugih kompanija. Već danas odgovorne “zelene” kompanije imaju znatno bolje uvjete financiranja poslovanja. U narednom razdoblju očekuje se ubrzani razvoj ESG regulative na EU i svjetskoj razini. 

Isto tako, kompanije sve više traže i preferiraju dobavljače koje se brinu o održivom razvoju te koji imaju potrebne certifikate. Kupci također prednost daju takvim tvrtkama, tvrtkama koje dokazano vode brigu o održivom razvoju. Cijeli eko sustav tvrtke ide u smjeru održivog razvoja koji će biti izuzetno važan za strateško i operativno poslovanje. 

Kako bi se kompanije što bolje pripremile i djelovale potrebno je odrediti održivi razvoj i klimatske promjene kao ključni element poslovne strategije, razviti interne sustave za nadzor i izvještavanje te uključiti ESG rezultate u strukturu rizika i upravljanja. Neće biti niti lako niti jednostavno, ali to je ono što ćemo morati osigurati i provesti

Put održivog razvoja kojim svi prolazimo ili ćemo morati proći dug je i zahtjevan. To je put novih prilika i novih izazova, s jasnim ciljem – stvoriti održivu zajednicu za nas i generacije koje dolaze. I to je trajna odgovornost naše generacije i svih idućih generacija.

Stoga na webinaru saznajte neke od najboljih praksi hrvatskih poduzeća i sagledajte kako da ostvarite ciljeve održivog razvoja u svojim poduzećima.

Panelists:

  • mr.sc. Goran Romac, dipl. ing. – pomoćnik direktora, Končar – Energetika i usluge d.o.o.
  • Dunja Mazzocco Drvar – ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
  • Josip Divić – direktor financija, član Odbora za društveno odgovorno poslovanje AD Plastik Grupe (dobitnici nagrade za održivo gospodarstvo za velike kompanije
  • Vjeran Piršić – predsjednik udruge Eko Kvarner – moderator

 

Partneri: Schneider Electric, Končar i Udruga “Eko Kvarner”

Medijski partneri: Energetski portal, KOMUNAL, Hrvatska energetska tranzicija i SDEWES

Webinar će se održati na hrvatskom jeziku i besplatan je za sudjelovanje. Webinar se snima.

Nadolazeći događaji: