“Virtualne elektrane – novi sudionik energetskog tržišta”

Green Arena, Topics

When: 24.05.2022., 2:00 PM – 3:30 PM CET

Description:

Na ovom webinaru saznajte sve o virtualnoj elektrani kao novom sudioniku na energetskom tržištu Republike Hrvatske i kakvu korist kao potrošači i proizvođači možemo imati od virtualnih elektrana.

U sklopu decentralizacije eleketroenergetskog sustava u Hrvatskoj je nedavno osnovana prva virtualna elektrana kao spona između tržišta električne energije te krajnjih korisnika koji su dio virtualne elektrane. Agregator (tvrtka Koer) upravlja virtualnom elektranom, a njezini krajnji korisnici stavljaju na raspolaganje dio svog kapaciteta proizvodnje i potrošnje električne energije.

Virtualnom elektranom objedinjuju se proizvođači, potrošači, ali i spremnici električne energije koji se mogu nalaziti bilo gdje unutar hrvatskog elektroenergetskog sustava. Svima uključenima otvara se mogućnost višestruke dobrobiti – krajnji korisnici dobivaju priliku da postanu aktivni sudionici tržišta električne energije te kroz to ostvaruju dodatne prihode, a Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava pružaju se pomoćne usluge s ciljem optimalnog upravljanja i uravnoteženja elektroenergetskog sustava.

Panelists:

  • Antun Andrić – direktor tržišta, HOPS
  • Lučijano Sangaleti – voditelj razvoja poslovanja, Končar – Digital d.o.o.
  • Marko Lasić – direktor, KOER d.o.o.
  • Matija Šoban – Plant Maintenance Manager, Klimaoprema d.d.
  • Vjeran Piršić – predsjednik udruge Eko Kvarner – moderator

 

Partner: Udruga “Eko Kvarner”

Media partners: Energetski portal, KOMUNAL, Hrvatska energetska tranzicija i SDEWES

Webinar će se održati na hrvatskom jeziku i besplatan je za sudjelovanje. Webinar se snima.

Nadolazeći događaji: